مرتضی قربانعلی زاده
مرتضی قربانعلی زاده
UI/UX DeveloperAngularjs DeveloperAngular DeveloperVusjs DeveloperPWA App Developer
مرتضی قربانعلی زاده

نمونه کارها

نرم افزار تحت وب

پنل سامانه آموزش مجازی – دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

issw-lms.ir
پنل سامانه آموزش مجازی – دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی