مرتضی قربانعلی زاده
مرتضی قربانعلی زاده
UI/UX DeveloperAngularjs DeveloperAngular DeveloperVusjs DeveloperPWA App Developer
مرتضی قربانعلی زاده

نمونه کارها

نرم افزار تحت وب

نرم افزار مدیریت جلسات – Angularjs

برای عموم در دسترس نیست
نرم افزار مدیریت جلسات – Angularjs